O Kancelarii

informacje o ...

Adwokat Bartosz Frąckowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Po zdaniu egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w renomowanych kancelariach adwokackich oraz radcowskich, gdzie zajmował się sprawami Klientów indywidualnych głównie z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego.

W swojej działalności Adwokat Bartosz Frąckowiak kieruje się najwyższą jakością i profesjonalizmem, a każda sprawa jest analizowana pod kątem aktualnego dorobku orzecznictwa oraz doktryny prawa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów gwarantowane jest indywidualne podejście do każdego problemu prawnego, dyspozycyjność, szybka reakcja na zaistniałe sytuacje oraz model współpracy dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Oferta

Oferta dla klientów indywidualnych:

 1. udzielanie porad prawnych,
 2. sporządzanie pisemnych i ustnych opinii prawnych,
 3. sporządzanie i opiniowanie umów,
 4. udział w negocjacjach oraz mediacjach
 5. w zakresie prawa cywilnego:
  • reprezentacja w postępowaniu cywilnym (przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym) m. in. w sprawach o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, zadośćuczynienie, odszkodowanie, podział majątku wspólnego,
  • reprezentacja w postępowaniu w sprawach rodzinnych m.in. w zakresie spraw o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • reprezentacja w postępowaniu w sprawach spadkowych m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek,
  • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym nieruchomości w zakresie m.in. stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności, naruszenia posiadania, wpisów w księdze wieczystej, zniesienie współwłasności;
 6. w zakresie prawa karnego obrona i reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym w tym w sprawach o wyrok łączny, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary,
 7. w zakresie prawa administracyjnego reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych (m.in. dot. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, etc.),
  • sporządzanie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych,
 8. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentacja w sprawach dotyczących m.in. uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenia do pracy, ustalenia sposobu ustania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania, ustalenia wypadku przy pracy, dochodzenia odszkodowania lub renty, ustalenia prawa do renty i emerytury

Oferta dla podmiotów gospodarczych:

 • bieżąca obsługa korporacyjna (m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów),
 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach,
 • opracowywanie projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • windykację należności od dłużników, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej.

Dojazd

Galeria

W aktualizacji...